Copyright © All rights reserved. KLIJNwebDESIGN & MKBeSolutions

RuTGES STERK IN ZORG RuTGES STERK IN ZORG

Dit eenvrouwsbedrijf heb ik in 2012 ingeschreven in de KvK. Vanaf die datum is er volop interessant werk op mijn pad gekomen waarin ik mijn kennis op het gebied van OK’s en coach volop kan inzetten.


Statement:

Het is bij een opdracht belangrijk dat er een goede match is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om een zo groot mogelijk resultaat te behalen. Daarbij is het wederzijdse vertrouwen een wezenlijk onderdeel ivm een goede maar ook prettige samenwerking.


Non profit kennis:

Die kennis heb ik vooral opgedaan als manager van OK complexen in ziekenhuizen, de non profit sector, zoals oa. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, UMC Utrecht.


Profit kennis:

Ik heb 8 jaar gewerkt in de profit gezondheidszorg, de Zelfstandige Behandel Centra, oftewel een ZBC, in de laatste jaren als integraal eindverantwoordelijke manager van Kliniek Klein Rosendael. Kliniek Klein Rosendael is onderdeel van de Medinova groep.


Kennis opleveren nieuwbouw OK complex:

Tijdens mijn werk als zelfstandige in het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem heb ik veel ervaring opgedaan in het  opleveren van de nieuwbouw OK/CSA via de vrijwaringtoets” het Acceptatieplan”. Dit proces zorgt voor een zorgvuldige oplevering van bouw naar de lijnverantwoordelijken die in het proces van opleveren en daarvoor allemaal meelopen, zich verdiepen in en accorderen van de validatie rapportages van de betrokken firma’s. Daarnaast worden de onderhoudsmedewerkers volledig getraind in preventief- en correctief onderhoud. Door deze gestructureerde manier van opleveren wordt de veiligheid volledig geborgd waardoor de organisatie bij het in gebruik nemen van het complex de veiligheid van de patiënt en gebruiker kan garanderen.


Kennis Luchtbeheersplan OK:

Na het opleveren OK complex is er direct een actueel Luchtbeheersplan ontwikkeld met tegelijkertijd de implementatie daarvan door het betrekken van de gebruikers. Aansluitend is een nulmeting uitgevoerd via het toepassen van een audit met daarop een verbeterplan via Plan van Aanpak mbt optimale veiligheid. Het plan maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van het betreffende ziekenhuis.


Kennis Algemeen Beheersplan OK/CSA:

Daarna is het Algemeen Beheersplan OK/CSA ontwikkeld. Hierin vindt men alle afspraken mbt de back-up van alle faciliterende afdelingen tav het optimaal functioneren van de OK/CSA. Het is een pragmatisch handboek voor de gebruikers welk als document onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsbeleid betreffende ziekenhuis met als doel een optimaal goed functionerende OK/CSA afdeling. Tevens is een hygiëne en infectiepreventiecode ontwikkeld voor de gebruikers van de OK.


Kennis coachen leidinggevenden on the job:

Tijdens het proces van oplevering OK complex heb ik de leidinggevenden van de OK mogen coachen:

- spiegelen in het werkproces

- visie ontwikkelen en via jouw rode draad werken

- professionaliseren

- tijdmanagement

Rutges Sterk in Zorg is het bedrijf van Wil Rutges

Contact About Home